ΧΡΙΣΠΑ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΧΡΙΣΠΑ Α.Ε. Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094452250
Γ.Ε.ΜΗ.:058328804000
Μ.Α.Ε.:31455/62/Β/94/6178
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4-Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Τ.Κ. 56430